Taikyti (), Sapply (), Tapply () R

taikyti (), lapply (), sapply (), tapply () Funkcija R su pavyzdžiais

Šios pamokos tikslas - pristatyti funkcijų rinkinį „Apply“ (). Funkcija Apply () yra pagrindinė iš visų kolekcijų. Taip pat išmoksime sapply (), lapply () ir tapply (). Taikyti kolekcija ca