C# Serializavimas Ir Deserializavimas

C# Serializavimas ir deserializavimas su pavyzdžiu

Serializavimo ir deserializavimo sąvoka naudojama, kai duomenys, susiję su objektais, turi būti siunčiami iš vienos programos į kitą. Serializavimas naudojamas programos duomenims eksportuoti į failą