Koreliacija R.

Koreliacija R: Pearson & Spearman su matricos pavyzdžiu

Dviejų dydžių ryšys apibūdina ryšį arba koreliaciją tarp dviejų kintamųjų ir. Šioje pamokoje aptariame koreliacijos sąvoką ir parodome, kaip ji gali būti naudojama santykiui matuoti