Pageidaujamos Seleno Galimybės

Pageidaujamos „Selenium WebDriver“ galimybės

Norimų galimybių klasė padeda mums žiniatinklio valdytojui pasakyti, kokią aplinką naudosime savo bandymų scenarijuje. Pageidaujamų gebėjimų klasės „setCapability“ metodas, kuris paaiškintas vėlesnėje mokymo dalyje,