Dinaminis Sql Pl/sql

„Oracle PL/SQL Dynamic SQL Tutorial“: vykdykite neatidėliotiną ir DBMS_SQL

Šiame „Oracle Dynamic SQL Query Tutorial“ mokysimės „Native Dynamic SQL“ - NDS (Execute Immediate) ir DBMS_SQL su pavyzdžiais.