Sveikatos Priežiūros Programų Testavimas

„HealthCare“ domeno testavimas naudojant pavyzdinius bandymų atvejus

Prieš pradėdami bandymus, greitai suprasime sveikatos priežiūros pramonę. Visą sveikatos priežiūros sistemą tarpusavyje audžia vienas organas, kuris yra ligoninė ar paslaugų teikėjas (gydytojas). Kol o