Pinigų Srautų Svarba

Pinigų srautų ataskaitos svarba su pavyzdžiu

Pinigų srautų ataskaita parodo, kaip įmonė išleido pinigus. Jis dažnai naudojamas kartu su kitomis dviem pagrindinėmis ataskaitomis - pelnu ir nuostoliais bei balansu. Tai yra trečiasis įmonės finansinės atskaitomybės komponentas.