„Postgresql“ Like

„PostgreSQL LIKE“, „Not Like“, pakaitos simboliai (%, _) Pavyzdžiai

„PostgreSQL LIKE“ operatorius padeda mums suderinti teksto vertes su modeliais, naudojant pakaitos simbolius. Paieškos išraišką galima suderinti su modelio išraiška. Jei sutampa, LIKE operat