Prototipų Kūrimo Modelis

Programinės įrangos inžinerijos prototipų modelis: metodika, procesas, metodas

Kas yra programinės įrangos prototipų kūrimo modelis? Prototipų metodika apibrėžiama kaip programinės įrangos kūrimo modelis, kuriame prototipas yra sukuriamas, išbandomas ir prireikus pertvarkomas, kol bus priimtas priimtinas prototipas