Rest Klientų Testavimas

REST kliento testavimas naudojant „Restito Tool“

Kas yra REST? REST reiškia „REpresentational State Transfer“, kuris yra naujas bet kurio dviejų sistemų komunikacijos būdas tam tikru laiko momentu. Viena iš sistemų vadinama „REST Client“ ir t