Stack Vs Heap

Stack vs Heap: žinokite skirtumą

Kas yra kaminas? Stekas yra speciali kompiuterio atminties sritis, kurioje saugomi funkcijos sukurti laikini kintamieji. Kaminoje kintamieji deklaruojami, saugomi ir inicijuojami vykdymo metu. Tai yra