Sap Struktūros

Organizacinė, įmonių, personalo struktūra SAP

Struktūros turi atspindėti įstatymines, regionines ir organizacines sąlygas organizacijoje. Darbuotojų priskyrimas struktūroms yra pirmasis žingsnis įvedant asmens duomenis.