Metimai

„Java“ meta raktinį žodį su pavyzdžiu

„Metimų“ raktinis žodis naudojamas pareikšti, kad metodas gali sukelti vieną ar kelias išimtis. Skambinantysis turi suvokti išimtis. Su pavyzdžiu sužinokite „metimų“ raktinį žodį „Java“.