Uml Veiklos Diagrama

Veiklos diagrama UML: simbolis, komponentai ir pavyzdys

Kas yra veiklos diagrama? Veiklos diagrama apibrėžiama kaip UML diagrama, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas sistemos vykdymui ir veikimo srautui, o ne diegimui. Jis taip pat vadinamas objekto orientacija