Naudotojo Apibrėžta

Kaip sukurti vartotojo apibrėžtą išimtį „Java“

Naudotojo apibrėžta išimtis arba pasirinktinė išimtis sukuria savo išimčių klasę ir išmeta tą išimtį naudodami raktinį žodį „mesti“. Šioje pamokoje sužinosite, kaip su pavyzdžiais sukurti vartotojo apibrėžtą išimtį „Java“.