„Vb.net“ Operatoriai

„VB.Net“ operatoriai: aritmetika, palyginimas, logika su PAVYZDŽIAIS

Kas yra operatorius? Operatorius nurodo simbolį, kuris nurodo kompiliatoriui atlikti tam tikrą loginę ar matematinę manipuliaciją. Operatorius atlieka operaciją pagal pateiktus operandus